NED či EPD?

31.08.2009 22:38

V minulém článku jsem lehce zabrousil do problematiky „škatulkování“ domů mezi nízkoenergetické (NED) či energeticky pasovní domy (EPD). Jen pro osvěžení – zajímáme se o množství tepla, které je potřebné k vytápění narok, vztažené na 1 m2 podlahové plochy – NED potřebuje do 50 kWh/m2, pakliže do 15 kWh/m2 – bydlíte v pasivním domu.

 

Zastavme se ale nejdříve u dvou pojmů, které se často zaměňují – potřeba tepla a spotřeba tepla. Pod termínem „potřeba tepla“ rozumíme jakýsi energetický výstup z objektu, který je dán ztrátami obálky a větráním. Nedá se ovlivnit například tepelnými zisky či výběrem konkrétního druhu vytápění. Oproti tom „spotřeba tepla“ (energetická náročnost) nám podává informaci, kolik energie spotřebují systémy (vytápění), které kryjí výše uvedené energetické nároky. Jinak řečeno – jistý dům má konkrétní potřebu tepla, kterou musíte do objektu nějakým způsobem dodat, abyste ho vytopili – například elektrokotlem, krbovými kamny či tepelným čerpadlem. Je jasné, že v hodnotě „spotřeba tepla“, čili to co nakonec zaplatíte ročně za teplo, vítězí v tomto případě tepelné čerpadlo, protože je nejúčinnější.

 

Potřeba tepla vychází z tepelných ztrát objektu – právě na ty byste se měli zaměřit. Pojďme se podívat na typizovaný dům typu bungalow, zastavěná plocha 100m2, stěny (strop a podlaha také) po 20 cm izolace. Okna (20m2) dvojskla Uw=1,2, v objektu žijí 4 osoby, počítáme s větráním 60m3/h. (není rekuperace). Tepelná ztráta objektu se bude pohybovat kolem zhruba 3,8 kW, přičemž na větrání padne 1,2 kW a prostup obálkou domu 2,6 kW. Měrná potřeba tepla pro tento dům bude 8300 kWh/rok, při dělením 100m2 se dostáváme na hodnotu 83 kWh/m2. Jak vidíte, hodnotu 50 kWh/m2 reprezentovanou NED se nedostáváme.

Pakliže v tomto domku požijeme rekuperaci, řekněme s 70% účinností, bude potřeba tepla reprezentována hodnotou 65 kWh/m2.

Co z těchto teoretických výpočtů plyne? Nevěřte marketingové masáži firem, které tvrdí, že vám postaví NED bez rekuperace a s pouhými 20 cm izolace ve stěnách. Dle výše uvedených výpočtů je vidět, že právě výměna vzduchu v dobře zaizolovaném domě může být klíčová.

 

 

 

Zpět