Jak to funguje

Nezávislý stavební dozor tedy dohlíží na průběh výstavby, dodržování časového harmonogramu  a koordinaci prací na dřevostavbě. Nepleťme si tento výkon s autorizovaným stavebním dozorem, který je povinný při výstavbě RD svépomocí. Určitě je na místě zmínit, proč nezávislý dozor pouze na dřevostavbách – sám jsem člověk, který jich pěknou řádku prošel (i postavil) – proto se specializuji pouze na dřevostavby.

Celou spolupráci samozřejmě začínáme projektem, s kterým se musím seznámit. Pakliže jste ve fázi, kdy můžete ještě v projektu provádět změny, rád vám sdělím svůj názor – dispozic, stavebních řešení apod. jsem viděl nepočítaně. Totéž platí o položkovém rozpočtu či příplatcích – chce po vás firma např. za 1m vodovodní přípojky 1500 Kč bez DPH? Zařídím vám tuto službu za poloviční cenu:-).

Před samotným začátkem stavby je nutno se sejít se stavbyvedoucím, seznámit se s časovým harmonogramem výstavby včetně četnosti nezávislého dozoru. V rámci každé prohlídky budete ihned telefonicky či emailem informování o aktuálním dění na stavbě, nedostatcích či případných problémech, které bude nutno korigovat.

Většinou se stává, že na stavbě působí i externí dodavatelé – instalace solárů, zabezpečovacího zařízení apod. - i zde budete mít styčnou osobu přímo na stavbě a můžete být rušeni maximálně emailem či telefonem v případě problémů.

Spolupráci zakončíme ve dnech předání stavby, kdy ode mne obdržíte i zprávu o vadách a nedodělcích.