Skladba obvodové konstrukce

20.01.2011 19:07

Skladbou obvodového pláště ovlivňujeme nejen tepelněizolačí vlastnosti domu, ale rovněž případné vnitřní klima dřevostavby, její životnost, možnosti užívání apod. Jsem rád, že tyto otázky řeším s klienty nejčastěji - není na ně jednoznačná odpověď.

Nenechte se však určitě nalákat na marketingové akce firem typu "difůzně uzavřená konstrukce stěny - novinka pro letošní rok" či "parotěsná folie v případě použití fasádního polystyrenu je zbytečná" - bohužel i tací průkopníci staví v Čechách dřevostavby. Čemu se tedy vyhnout  - pionýrským pokusům jednotlivých firem se skladbou stěn. Jedná se například o difůzně uzavřené systémy bez parotěsných folií či naopak difůzně otevřené systémy bez dokonale provedené parobrzdy. Jedná-li se navíc o necertifikovaný a nevyzkoušený systém - bude odhad kvality dřevostavby například po 50 letech spíše hádání z křišťálové koule.

Proto platí na závěr - dávejte přednost certifikovanému systému či alespoň přesným informacím - jaká je bilance vodních par v konstrukci, jak dlouhá je požární odolnost apod.

Zpět