Experti v akci II

18.03.2018 01:07

Tentokrát se podíváme na jednu firmu sídlící nedaleko Prahy, která figuruje v TOP 20 firem zabývajících se dřevostavbami co do velikosti. V kvalitě je to pak TOP 20 v opačném gardu.  Sleduji ji již několik let, bohužel stále stejná písnička - valíme jeden dům za druhým, není čas řešit kontrolu, kvalitu, časové harmonogramy. Jestliže stavbyvedoucí má 10-15 rozestavěných domů pod sebou, tak je rád, že se na každý  z nich alespoň jednou týdne na hoďku podívá, kvalita utíká mezi prsty.

Proto se lehce stane:

prostupy skrz hydroizolaci pouze zapěněny, parotěs není prolepen k hydroizolaci

Parotěsná folie je prolepena s komínem. Pokus dát kolem komína protipožární SDK vyšel, akorát že RF měl být na celém stropě.

 

Zajímavé jsou  příplatky, které nabízejí klientovi, vyloženě lidovka aneb asi to bude ze zlata:

- nezámrzný zahradní ventil: 5500 Kč bez DPH

- komín Schiedel viz foto do patrového domu včetně výlezové okna, lávky a revize: 66 tis. Kč bez DPH

- anténní stožár včetně jímače hromosvodu: 7600 Kč bez DPH

A podívejme se i na  smlouvu a  2 perly z ní:

- "Zhotovitel je oprávněn předat listiny ke kolaudaci domu Objednateli až poté, co Objednatel řádně uhradí finanční plnění za poslední vystavenou fakturu víceprací a konečného vyúčtování díla.". Jakmile tedy budete mít problém s nedodělky a jejich odstraněním, máte smůlu. Zaplatit musíte vše a teprve potom dostanete doklady, bez kterých nezkolaudujete. Správný postup je samozřejmě předat dílo s doklady, odstranit nedodělky, doplatit dílo.

-  To, že splátkový kalendář je pro klienta nevýhodný, tj. platí předem více, než bude v danou chvíli proinvestováno nechme u této firmy stranou. Sankce jsou však  definovány jednoznačně nevýhodně pro klienta: "V případě, že Zhotovitel nedodrží termín pro dokončení díla, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % denně z nedokončených částí díla bez sazby DPH, a to za každý den prodlení." Pojďme se podívat konkrétně - řekněme, že ke konci máme skluz 2 měsíce a nedokončené části díla jsou za 40 tis. Kč. Pak dle smlouvy připadá sankce báječných 8,- Kč/denně.  Firma se zpozdí o 2 měsíce, vyplatí Vám sankci 480 Kč, resp. prakticky nic je nenutí dokončit dílo zavčas. (a podle toho to tak taky vypadá)

Zpět